Політика конфіденційності веб-сайту svoiludi.eu

Ця Політика конфіденційності (далі – «Політика конфіденційності») створена з метою інформування користувачів веб-сайту https://svoiludi.eu про порядок збору, зберігання та знищення їх персональних даних Адміністрацією сайту, а також про права, які є у користувачів щодо їх персональних даних. Власником сайту https://svoiludi.eu, його адміністратором та власником персональних даних користувачів є компанія Beta Service Agency Limited, інкорпорована згідно із законодавством Гонконгу (реєстраційний номер: 2992849, адреса: 7/F, MW Tower, 111 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong).

Приймаючи умови цієї Політики, Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних на зазначених у ній умовах.

Значення термінів, що використовуються у цій Політиці

Адміністрація сайту, Власник персональних даних – компанія Beta Service Agency Limited.

Анкета – опитувальник, розташований за адресою https://svoiludi.eu/form.html, до граф якого Користувач вносить свої персональні дані.

Договір – цивільно-правовий договір на надання послуг із залучення клієнтів або трудовий договір, який Адміністрація сайту має намір укласти з Користувачем у разі досягнення угоди щодо всіх істотних умов співпраці.

Користувач – фізична особа, суб'єкт персональних даних, у тому числі чинна від імені юридичної особи, яка використовує Сайт, переглядає сторінки Сайту та заповнює розміщену на Сайті Анкету.

Сайт - веб-сайт, розташований на домені https://svoiludi.eu та всіх його піддоменах.

Персональні дані Користувачів, які обробляє Адміністрація сайту

Користувач передає свої персональні дані Адміністрації сайту шляхом заповнення Анкети та натискання на кнопку «Надіслати анкету». Адміністрація сайту отримує з Анкети та обробляє наступні персональні дані Користувачів:

Користувач також має право вказати в Анкеті свій логін у додатку Skype, проте вказівка цих даних не є обов'язковою для використання всіх можливостей Сайту та заповнення Анкети та служить виключно для зручності зв'язку між Користувачем та Адміністрацією сайту.

Адміністрація Сайту також обробляє файли cookie, що зберігаються в браузері Користувача. Для отримання більш детальної інформації про використання Сайтом файлів cookie, Користувачі можуть ознайомитися з Політикою сайту https://svoiludi.eu/form.html у сфері використання файлів cookie.

Цілі збору персональних даних Користувачів

Метою роботи сайту https://svoiludi.eu є пошук та залучення осіб, які бажають співпрацювати з Адміністрацією сайту як оператори кол-центру, який запускається Адміністрацією сайту. Для отримання більш детальної інформації про роботу сайту ви можете ознайомитись з Угодою користувача.

Для ідентифікації Користувача, визначення можливості співпраці з Користувачем та укладання з Користувачем Договору Адміністрація сайту використовує такі персональні дані Користувача:

Для перевірки достовірності наданих даних та перевірки благонадійності Користувача з використанням публічних реєстрів Адміністрація сайту використовує такі персональні дані:

Для зв'язку з Користувачем, у тому числі з метою уточнення наданої ним інформації, початку переговорів про укладення Договору та інформування його про умови співпраці з Адміністрацією сайту в рамках Договорів (у тому числі у разі їх зміни) Адміністрація сайту використовує такі персональні дані Користувача:

Персональні дані Користувачів також використовуються для надання Користувачам ефективної технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

Кінцевою метою збору Адміністрацією сайту персональних даних Користувачів є укладання з ними Договорів. Отримані Адміністрацією сайту персональні дані Користувача у разі укладення Договору також можуть використовуватися для реалізації прав та обов'язків сторін за зазначеним Договором. Адміністрація сайту збирає та зберігає лише ті персональні дані Користувачів, які необхідні для перерахованих у даному розділі цілей.

Перелік дій, що здійснюються Власником

Користувач дає згоду, а Власник здійснює обробку персональних даних Користувача, зокрема наступними діями: збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем

Права Користувачів та їх персональні дані

Користувач має право:

Для реалізації перелічених вище прав Користувач має надіслати відповідний запит на адресу електронної пошти hr@svoiludi.eu. Адміністрація сайту забезпечує реалізацію прав Користувача та виконує вказані у запиті законні вимоги Користувача у найкоротші терміни, що не перевищують 30 днів календарних днів з моменту отримання зазначеного запиту.

Користувач не має права залишати свої персональні дані Адміністрації сайту у випадку, якщо він не досяг віку 18 років.

Порядок зберігання та обробки персональних даних

Адміністрація сайту забезпечує зберігання та обробку (як із використанням засобів автоматизації, так і без таких) персональних даних Користувачів у повній відповідності до застосовного законодавства.

Адміністрація сайту вживає всіх залежних від неї заходів щодо захисту персональних даних Користувачів від несанкціонованого доступу та розголошення, у тому числі:

Адміністрація Сайту не опрацьовує персональні дані неповнолітніх осіб. У випадку, якщо в процесі обробки персональних даних з'ясовується, що вони належать неповнолітній особі, Адміністрація сайту вживає заходів для негайного видалення таких даних.

Термін зберігання персональних даних

Персональні дані Користувачів, надані ними через заповнення Анкети, зберігаються протягом часу, необхідного для реалізації цілей їх обробки. Для досягнення цілей обробки даних персональні дані Користувачів підлягають знищенню.

У випадку, якщо за результатами переговорів між Адміністрацією сайту та Користувачем не було укладено Договір, і Користувач прямо висловив відсутність наміру укласти такий Договір у майбутньому, персональні дані Користувача підлягають знищенню протягом 30 днів з моменту повідомлення Користувачем Адміністрації сайту про відсутність наміру укладати Договір.

Передача персональних даних третім особам

Загалом Адміністрація сайту не передає персональні дані Користувачів третім особам. Однак, така передача може здійснюватись у разі залучення Адміністрацією сайту третіх осіб для взаємодії з Користувачем у рамках укладання/переговорів для укладання Договору.

Українське законодавство може вимагати повідомлення інформації третім особам. Наприклад, Адміністрація сайту може бути змушена розкрити інформацію за наявності судової ухвали, повістки чи ордера. Крім того, згідно із законодавством, Адміністрація може добровільно надавати інформацію з метою сприяння діям правоохоронних органів або у ситуаціях, коли розкриття необхідне для захисту наших систем та бізнесу чи прав інших осіб.

Транскордонна передача персональних даних українських користувачів адміністрацією сайту не здійснюється. Для користувачів Сайту, які проживають поза територією України, матиме місце транскордонна передача їх персональних даних на територію України.

Зміна цієї Політики конфіденційності

Іноді Адміністрація сайту може змінювати цю Політику. Нова версія політики набуває чинності з моменту її опублікування на Сайті.

Інші умови

Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту https://svoiludi.eu. Адміністрація сайту https://svoiludi.eu не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти під час знаходження на Веб-сайті.

Будь-яке оброблення нами персональних даних регулюється законодавством України. Особи зберігають свої права та засоби правового захисту, передбачені українським законодавством, а саме право подати позов до суду або право подати скаргу до органу з питань захисту персональних даних – Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на пошту hotline@ombudsman.gov.ua.

Будь-які скарги або пов'язані з цим суперечки регулюються цією Політикою конфіденційності. У разі виникнення питань щодо використання ваших особистих даних надсилайте їх на адресу hr@svoiludi.eu

Дата публікації на сайті: 16 травня 2022 р.